Монтиране на водомери – защо от лицензирани фирми

Монтажа и смяната на водомер в апартамент, къща или търговски обект е тип ВиК услуга, която се определя като строго специфична. Повечето от вас вероятно ще се изненадат, че за такива елементарни дейности се налага да бъде нает професионалист. Всъщност само по себе си провеждането на ремонтното мероприятие наистина не се определя с някакво високо ниво на сложност, тъй като има реално две връзки, които следва да се развият за да се отстрани стария водомер и да бъде монтиран новия. Не точно реалното действие е повод за днешната информационна статия, а това, че процеса и документирането му е въпрос на законосъобразност и даване на правото да ползвате вода за битови нужди. Смяната на водомера се извършва само от квалифицирани и лицензирани водопроводчици, които са длъжни да спазват регламентираните норми и правила, предвидени от дружествата доставчици. Повече информация за това можете да намерите на https://hidro-start.com/smiana-na-vodomeri/ както и в следващите редове на днешната публикация.

Защо е нужен лиценз

Много хора се питат защо е толкова важен лиценза на водопроводчика в случая с извършването на подмяната на водомера. Всъщност това е основно условие за наемането на професионалист, тъй като в противен случай подлежите на санкция за неправомерно отстраняване на водомера и поставянето на нов. Всяко водопроводно дружество си има правила, но едно от общите е когато има фактическа неизправност на измервателния уред то неговата подмяна да бъде извършена от специалисти, които имат пълното право да провеждат такива услуги.

За да се отчита месечното разходване на вода всеки знае, че е нужен водомер. Ако разгледате  и вашия ще видите, че той си има сериен номер както и пломба, която гарантира неговата законност. Именно поради това само лицензирани фирми и водопроводчици имат правото да работят по какъвто и да било повод по водомера ви. Отстраняването на пломба и поставяне на нова е задължително условие за това, че ползвате водомер, който е утвърден и заведен в картотеката на дружеството доставчик. Хидро Старт разполага с лиценз за провеждане на на ремонтни действия по водомерите в следните случаи:

нов водомер
  • Ако водомера в жилището ви е неизправен и не отчита коректно показанията за разходваното месечно количество вода;
  • Водомера е остарял и го ползвате дълги години. Въпреки, че отчита вярно то корозията и вида му показват, че е настъпил момента, в който той да бъде обявен за негодени  ида се смени с по-нов вариант.

Етапи за провеждане на услугата подмяна на водомер

Тъй като става въпрос за конкретни правила, които са утвърдени от дружествата доставчици на вода то можем да кажем, че за всеки град и лицензирана фирма те са идентични. Но е препоръчително на онези от вас, на които им предстои подмяната на водомер да бъдат наясно какво ги очаква. За разлика от други ВиК ремонти тук работата се извършва максимално бързо, прецизно и чисто, тъй като сами по себе си действията, които се провеждат не са кой зае колко сложни:

  • Демонтаж на стария водомер

Това действие е съпроводено от издаване на протокол, който придружава физическото премахване на измервателния уред от системата. Водопроводчиците от Хидро Старт са изключително прецизни в това отношение, тъй като коректното попълване на документа е важно за да бъде отчислен настоящия водомер от партидата, по която сте плащали вода до този момент. Точно се описва номера на водомера и пломбата му и те се отправят за съхранение в склад на дружеството доставчик;

  • Почистване на входовете и изходите на водата след отстраняване на стария водомер

Много важен момент, който не бива да се пренебрегва, защото са възможни остатъци от ръжда и други елементи, които биха затруднили работата на новия водомер;

  • Монтаж на нов водомер.

Тук е важно да отбележим, че водомерите, които се поставят са от по-ново поколение. Предписанията на много от ВиК дружествата е те да бъдат с дистанционно отчитане и т.нат. След като бъде монтиран водомера то отново се спазва правилото за изготвяне на протокол, в който се вписват серийния номер на водомера и новата поставена пломба.

Освен законосъобразно монтажа на нов водомер от лицензирана фирма е максимално улеснение и облекчение за домакинствата, тъй като за тях отпада така наречения административен ангажимент по узаконяване на новия измервателен уред.