Трудно ли се сменя корзирал водомер

Повечето от вас са наясно с факта, че когато се налага смяна на водомер то има две водещи причини за това:

  1. Има издадено предписание от вик дружеството доставчик за извършване на подмяна на уредите за отчитане на вода;
  2. Водомера е повреден и не измерва точно и коректно.

На практика смяната на водомера е рутинна процедура, която не изисква кой знае какви умения. Специфичното тук обаче е това, че наистина е важно да се наеме точния екип, който да съумее да извърши услугата съобразно изискването за лиценз, издаден от дружествата, доставчици на вода. Това е определящо за да се извърши законовата подмяна на устройствата, с чиято помощ потребители плащат водата, която ползват.

Кога опита на специалистите е от първостепенно значение

Услугите смяна на водомер обаче могат да се окажат доста по-сложни, ако евентуално се попадне в следната ситуация. Купувате имот, който е тип старо строителство и с десетилетия не е бил обитаван от жива душа. Сещате се, че ремонтните дейност, които се налага да предприемете са свързани с цялостната подмяна на електрическата и водопроводна инсталации, а да не говорим за това, че отчитащите уреди са морално остарели. При водомерите дори се наблюдават силно корозивни процеси, които определено изискват да се намеси професионалист, който детайлно и прецизно да се справи с неговата подмяна. ВиК услуги – смяна на корозирал водомер отнасяме към по-специфичните и сложни ремонти. Причините за това се крият в следното:

корозирал водомер
  • При опит за демонтаж е възможно да се скъсат връзки от възникналата корозия;
  • Задължително е да се ползват специални инструменти както и уреди, които да спомогнат за по-ефективното и лесно отстраняване на водомера от инсталацията;
  • При здрави тръби е задължително да бъде почистен пътя на водата и да се отстрани корозиралия водомер така, че да не попаднат късове от него във водопроводната мрежа.

Ето, че тук опита на водопроводчиците се оказва решаващ. Ако обаче трябва да бъдем честни не само в старите жилищни сгради може да се предизвика сериозна корозия на водомера. Тъй като това е уред, подложен на сериозна влага е напълно естествено след конкретен експлоатационен период да се появят корозиращи процеси. Препоръчително е да се наемат водопроводчици, които наистина могат да свършат работата коректно и прецизно.

Етапи и цени

Сигурно си мислите, че когато водомера е корозира то вик услугата може би ще ви струва по-скъпо. всъщност повечето фирми, които извършват такива лицензирани дейности не повишават стойностите на тарифите. Ако има невъзможност и възникне доста сложна ситуация, която да изисква намесата и на други експерти то едва тогава може да се наложи да платите повече, но в крайна сметка опасенията, че смяната на корозиралия по принцип е скъпо удоволствие не са толкова оправдани.

Характера на ВиК услугата наистина е повод за притеснение. Все пак един корозирал водомер може да причини доста щети като най-малкото е това, че в тръбите могат да попаднат корозирали частици, които да причинят здравословни проблеми. Именно тук следва да се прояви отговорност и да се спазват основните предписания на дружествата доставчици на вода на определен интервал от време да се поставят нови водомери. Процеса не изисква кой знае каква загуба на време и пари, защото етапите могат да бъдат обобщени в следния порядък:

  • Демонтиране на корозиралия водомер или този с явни дефекти;
  • Почистване на тръбите, по които преминава водата;
  • Избор на нов водомер (тук се препоръчват по-новите модификации, тъй като акцента е да бъдат вложени материали, които не се повреждат и не ръждясват от водата, която преминава през тях);
  • Монтаж на нов водомер;
  • Тест и пломбиране.

Към тези важни моменти ще добавим и изготвянето на протоколи от страна на лицензираната фирма, съобразно които има основание да бъдат проведени каквито и да било ремонти и смяна на водомера.