Има ли смисъл от селскостопанските застраховки и защо?

Работата на земеделските стопани е свързана с много труд, постоянство и инвестиции. Всеки, който е имал смелостта да се занимава с такава дейност знае, че само един проливен дъжд или градушка са в състояние да отнесат положените усилия в нищото. И така не само, че не успяват да спечелят, но и загубите са в особено големи размери, които биха довели и до фалит. Затова е от много голямо значение за стопаните да имат предвид ползите от сключването на селскостопански застраховки. За да стимулират земеделските производители и животновъдите Държавен фонд Земеделие предлага различни програми и схеми за подпомагане. Едно от условията за получаване на такава помощ обаче са именно застраховките. Те се превръщат в превенция срещу неблагоприятни условия както и вандалски прояви, кражби и други рискове, от които стопаните няма как да се предпазят.

земеделски застраховски

Все повече компании от застрахователния бранш предлагат селскостопански застраховки. Препоръчително е педи да направите такава да проучите какви са възможностите, условията, рисковете, които се покриват и потенциалния размер на обезщетението. Наистина, когато човек прояви разум и съумее да направи най-доброто за своя бизнес то резултатите ще бъдат удовлетворяващи и максимално изгодни. Ето защо въобще не е без значение на коя от фирмите от застрахователния сектор ще поверите сключването на този вид застрахователна полица.

Днес ще представим селскостопански застраховки от Булстрад. Като една от водещите на българския пазар компании можем да кажем, че нивото на доверие от страна на потребителите е на високо ниво. Предимствата, които предлага на своите клиенти Булстрад са на база гъвкави условия за плащане на застрахователната премия както и избора от рискове, които застрахования може да избере за своето стопанство. В зависимост от спецификата на района, в който отглеждате плодове, зеленчуци или зърнени култури освен базовите рискове можете да изберете и такива, които в максимална степен да гарантират добро обезщетение при настъпване на застрахователното събитие. Загубите, които търпят фермерите поради лоши климатични условия никак не са малко затова освен тях е добре да предвидите към полицата да се включат и заболявания, които са характерни за съответните култури.

Освен за растения Булстрад предлага и втори вид селскостопански застраховки, които са с обхват на действие животни, пчелни семейства. Поради това, че последните години наблюдаваме сериозни катаклизми в животновъдния сектор и масовото умъртвяване на животни поради заболявания и епидемии ето ви една сериозна причина да помислите за застраховане на стопанството. Всички потенциални загуби, които ще претърпите ще бъдат на 100 % покрити от Булстрад. Това, което се изисква от ваша страна е да посетите офис на компанията и да се запознаете с условията и видовете селскостопански застраховки.