Същност и значение на избора на кюнци за отоплителните уреди

камина

Важни компоненти за добре работещата печка или камина са кюнците. Задачата, която имат е свързана с това да осигурят на потребителите уют и топлина без дим, миризма и сажди. Отвеждането на вредните газови от изгарянето на горивото е водещо за да се намери баланс в отопляването на даден имот. И въпреки, че днес повечето домакинства, които живеят в градовете разчитат основно на електроуреди и парно отопляване от ТЕЦ то няма съмнение, че битовите навици на потребители, които обитават къщи и по-големи имоти са свързани с това да осигурят ефективно и цялостно отопляване със съответните локални системи. А за целите си имат нужда от кюнци, които да подсигурят работата на уреда. Кои са видовете, които можете да откриете на пазара и как да изберете подходящите ще ви разкажем в днешното четиво.

Какво представляват

Ако трябва да дадем определение за това що е това кюнец то най-общо можем да го дефинираме като цилиндрична метална тръба, с която се изгражда пътя, по който димните газове се отвеждат в атмосферата. Компонентите са задължителни за отоплителната инсталация и определено имат съществен принос за това да задоволят потребностите на клиентите по отношение на създаването на безпрецедентна уютна атмосфера през зимните месеци.

Най-важното, което трябва да знаете за кюнците е това, че те са предназначени за работа с отоплителни уреди, при които се използват горива като:

 • Газьол (нафта);
 • Дърва;
 • Въглища;
 • Брекети;
 • Пилети;
 • Пропан-бутан;
 • Други изкопаеми източници.

Всички горива, които при изгарянето си освобождават дим, миризма и газове е необходимо да бъдат изискват използването на подходящи уреди както и изграждане на димоотводна инсталация, с която да се осигури чистота и комфорт в имота.

Класификация

печка

По различни принципи и показатели се класифицират кюнците. Необходимостта от онези, които се приемат като наистина качествени и подходящи е водещ аргумент да се запознаете с данните, които характеризират всеки продукт. Невероятно удобство и комфорт могат да гарантират на клиентите си тези компоненти, тъй като благодарение на тях уреда ще работи икономично и ще можете пълноценно да усвоите топлината.

Определящо е да подчертаем, че три са основните принципа, по които се класифицират и разграничават кюнците. Това са:

 • Технически данни – форма, размер;
 • Материал, от който са изработени;
 • За какъв тип уред са предназначени.

Ръководейки се от тези основни данни няма как да допуснете грешка по отношение на подбора на компонентите, които наистина биха били перфектното допълнение, което да подпомогне работата на уредите.

Видово разнообразие според формата и размера

Изграждането на пътя на димоотвода наистина би било решаващо за това да се гарантират отлични условия през зимните месеци. Често трасето, по което трябва да премине дима е сложен и изисква прилагане на няколко типа кюнци. Оптимално коректното им съчетаване би допринесло за това да се гарантират перфектни условия за отопляване без миризма и вредни газове.

Сред най-често използваните видове са:

 • Прави. Наподобяват на цилиндър, изработен от метален лист. По отношение на размера на отвора тук клиентите имат възможност да избират на какъв диаметър да заложат така, че тръбата да пасне идеално и да свърже уреда с отвора на комина. По отношение на дължина се предлагат стандартни размери от 50 см и 100 см като освен това има и телескопични с регулиращ се размер;
 • Ъглови. Задачата им е изключително отговорна, тъй като на тях се възлага ролята да променят ъгъла на пътя, но който ще се движи дима. Предлагат се варианти от 45 и 90 градуса;
 • Ревизионни. Съществен е техния принос по отношение на поддържането на димоотводната инсталация чиста и без налепи, загар и образуване на конденз.

Не подценявайте необходимостта от добри и качествени кюнци, които могат да ви служат ефективно при осигуряване на топлина и уют в дома през зимния сезон.