Професионални екипи за смяна на щрангове – защо се нуждаем от тях

подмяна на щранг

Сред най-търсените услуги, към които проявяват интерес домакинствата от София са ремонт  и подмяна на стари щрангове. Изключително сложни, в повечето случаи не подлежащи на отлагане тези ВиК дейности наистина се нуждаят от професионална намеса. Приоритетите на хората са свързани с това да се възползват от чиста вода за битови нужди и при какъвто и да  е проблем със системата да се възложи отговорността по отстраняването на аварии на екипи, които са компетентни и могат да се справят бързо и качествено. Спецификата на ремонта и подмяната на щрангове е сред ремонтните работи, които не всеки водопроводчик може да извърши. Обикновено практиката показва, че поради мащабността на проблема, който възниква в жилищните блокове и кооперации отговорното за етажната собствено лице – домоуправител или фирма обслужваща интересите на домакинствата, се наема с търсене и събиране на оферти за ремонтиране на щранг София, които да бъдат одобрени от домакинствата.

Основни критерии, по които се избират ВиК специалисти

Споменахме, че подмяната и ремонтирането на щрангове в сградите е сложен процес. професионалния екип в случая не е екстра, а необходимост. За да се избере коректна и надеждна фирма са нужни малко проучвателни дейности, които касаят:

 • Обхвата на работа и районите в София, в чиито периметър провеждат ремонтни дейности специалистите;
 • Да се потърсят мнения и коментари, препоръки от клиенти, които вече са ползвали услугите на въпросната фирма;
 • Да се изяснят договорните обстоятелства и да се гарантира крайната цена за провеждането на услугата. Честа практика е да се фиксира една цена, а в следствие да се завишава. Това е неприемлив вариант за етажната собственост, така  е важно да се съблюдава и за такива некоректни вик фирми;
 • Спазване на сроковете за извършване на ремонти по щранговете.

И ако си мислите, че множеството от фирми, които предлагат услугата подмяна на щранг в София биха се отзовали максимално бързо то грешите. Натовареността на екипите наистина е голяма. Затова е решаващо да имате предвид факта, че няма как от днес за утре да бъдат предвидени такива ремонтни действия. Желателно е да се предвидят срокове, разходи и потенциални непредвидени ситуации за да се осигури ефективност, бързина и качествено изпълнение на услугата.

Стъпки и етапи за смяна на щрангове

Основната задача е да се избере коректен екип. Именно от това зависи правилното и дългогодишно функциониране на Вик системата в жилищните кооперации в София. съществуват няколко важни моменти, които са определящи за гарантираното качество на услугата. В следващите редове ще ви запознаем с тях за да сте максимално подготвени за това, което ви предстои:

смяна на тръби
 • Извършване на първоначален оглед от екип, който сте избрали за подмяната на щранговете;
 • Изготвяне на оферта, в която детайлно се описват етапите, материалите, цените и сроковете за провежданите ремонтни работи;
 • Спиране на водоподаването към домакинствата за да се предотвратят аварии и наводнения;
 • Демонтиране на дефектните, корозирали и спукани щрангове;
 • Почистване на входове и изходи на инсталацията;
 • Поставяне на нови щрангове и спирателни кранове;
 • Задължително укрепване на тръбите с оглед на стабилизиране и намаляване на риска от разместване при земетресения или други ситуации;
 • Поставяне на изолация в критичните зони, където има опасност от замръзване на тръбите;
 • Извършване на тестове за наличие на течове;
 • Издаване на гаранции за извършения труд и вложените материали.

На пръв поглед изглежда доста лесно  и бързо да бъде направен ремонт на щранг, но всъщност нещата, които пропуснахме са опита и квалификацията на специалистите, експедитивната им работа, коректно и прецизно изпълнение на поетия ангажимент. За качество, бързина и спокойствие на домакинствата, които обитават сградата днес представяме ВиК Хелп София – професионални водопроводчици, които разполагат с нужния капацитет да се справят и с вашите битови проблеми.