Какъв е основният контингент автомобили, които се предлагат в българските автокъщи?

Ако през последното тримесечие на 2018 година европейските страни бележат понижаване на продажбата на автомобили, то у нас тенденцията е доста по-различна. Оказва се, че броя на автокъщите, които внасят коли втора ръка продължава да расте, което на практика показва, че има сериозен потребителски интерес. Автопарка у нас непрекъснато расте и ако преди години в едно семейство имаше по един автомобил, то днес вече бройката стига до три. Ако погледнем от екологична гледна точка то можем да отчетем един сериозен проблем със замърсяването на околната среда. А причината за увеличаването на фините прахови частици всъщност се дължи на факта, че масово у нас се внасят стари коли, които са със средна възраст между 5 и 15 години. Всъщност това са най-търсените превозни средства, тъй като на практика са най-евтини и самите автокъщи за внос на автомобили са принудени да отговорят на нуждите на пазара. А старите коли се купуват, защото са евтини и масовия клиент у нас може да си позволи именно такива.

Самата хронология на нещата действително е тревожна и това естествено се отчита и като сериозен проблем сред автокъщите, които наистина имат желание и интерес да продават по-нови автомобили, но сами разбирате, че по-високите цени няма как да бъдат покрити от купувачите. Затова и това, което се забелязва като допълнително предлагана преференция е отпускането на заеми с ниски лихви, с които например потенциалните купувачи могат да закупят сравнително по-нова и екологична модификация на определено превозно средство. според търговци в автокъщи е много по-важно да се обърне внимание основно на промяната на манталитета на българския шофьор и той наистина да осъзнае, че е много по-добре да кара сравнително ново и щадящо природата превозно средство, отколкото старо и замърсяващо я. въздуха, който дишаме в големите градове е с изключително лоши показатели и в много голяма степен причинител на това му състояние са именно старите автомобили.

Може би и българските автокъщи и законодатели трябва да взема за пример мерките, които предприемат албанските им колеги. Независимо, че за повечето българи Албания е изостанала в икономическо отношение страна то тук вноса на коли на десет годишна възраст се забранява от началото на 2019 година. Това показва, че автокъщите за автомобили ще предлагат основно по-нови коли, които притежават модерни системи за пречистване на въздуха и вредните емисии ще бъдат драстично намалени. Дали тази тенденция предстои да се внедри и у нас не можем да отговорим, но е факт, че от това какви автомобили се внасят от автокъщите зависи и какви превозни средства втора ръка ще купуват клиентите.